GRAD DUGA RESA|Službene stranice

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN - OBJAVE

ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu-neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve

Na temelju članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/13) gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 24. travnja 2014. godine donosi Z A K L J U Č A K o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu, razdjel 005, glava 00501 kt. 38511 – neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve

Cijeli dokument pročitajte OVDJE