GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

„Vanjski stručnjak za podučavanje i mentoriranje, JN-79/2020 u sklopu provedbe pilot projekta DelFin CE 1374 programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020.“

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 08. lipnja 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Vanjski stručnjak za podučavanje i mentoriranje, JN-79/2020 u sklopu provedbe pilot projekta DelFin CE 1374 programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020. koju možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa dana 30.06.2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi usluge  –  Vanjski stručnjak za podučavanje i mentoriranje, JN-79/2020 u sklopu provedbe pilot projekta DelFin CE 1374 programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020. s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem EMPIRIA MAGNA d.o.o., Horvaćanska cesta 41, 10000 Zagreb, OIB 05187625178.


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Vanjski stručnjak za podučavanje i mentoriranje, JN-79/2020 u sklopu provedbe pilot projekta DelFin CE 1374 programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020. te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Projektni zadatak i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, Projektni zadatak za provedbu postupka jednostavne nabave preuzeti ovdje te Troškovnik preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 25. svibnja 2020. godine do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.