GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Predstavnička vlast


Gradsko vijećeRadna tijela Gradskog vijećaSavjet mladihIzvještaji i planovi rada gradskog vijeća

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Duge Rese, tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelovanja Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Duge Rese.

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA

Sukladno članku 128. Poslovnika Gradskog vijeća rad Gradskog Vijeća je javan. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Gradskoj službi zahtjev za prisustvovanjem (usmeno ili pismeno), uz predočenje osobne iskaznice. Predsjednik Vijeća će podnositelju zahtjeva u pravilu odobriti prisutvovanje sjednici Vijeća osim izuzetno ako postoje tehničke ili druge objektivne zapreke.

Više informacija o djelokrugu rada Gradskog vijeća možete potražiti u Statutu Grada Duge Rese  kao i u Poslovniku Gradskog vijeća Grada Duge Rese .

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Duge Rese su:

 • HDZ
 1. DIJANA ZADROVIĆ
 2. ZLATKO GRČIĆ
 3. VJEKOSLAV TUTEK
 4. MARIJO POPOVAČKI
 5. MATIJA KATIĆ
 6. LJILJANA GALIĆ
 • HSS
 1. BORNA GRGURIĆ
 2. DANIJELA SALOPEK
 3. MIJO IVANIĆ
 4. IVANA LIVOJEVIĆ
 5. ANĐELKO GRMAN
 6. BRANKO PRIMUŽAK
 • SDP
 1. IVAN MOGUŠ
 2. BRUNO KURELIĆ
 • ŽIVI ZID
 1. ZLATKO MATIČIĆ
 • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Z. VILOVIĆA
 1. JASMIN SARVAN (Odlukom o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća donesenoj dana 15. prosinca 2017. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese utvrđuje se da je s danom 09. listopada 2017. temeljem stavljanja mandata u mirovanje iz osobnih razloga, započelo mirovanje mandata člana Gradskog vijeća Grada Duge Rese Zorana Vilovića, te da je s tim danom započeo mandat člana Gradskog vijeća Grada Duge Rese Jasmina Sarvana, kao zamjene za Zorana Vilovića)
 • AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO
 1. MARKO BENIĆ

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese je IVAN MOGUŠ (SDP).

Zamjenici predsjednika Gradskog vijeća Grada Duge Rese su MIJO IVANIĆ (HSS) i LJILJANA GALIĆ (HDZ) .

 • Mandatna komisija
 1. Danijela Salopek, predsjednik, Naselje Roganac 1, Duga Resa,
 2. Bruno Kurelić, član, Radićeva 77, Duga Resa,
 3. Matija Katić,  član, Ulica dr. A. Starčevića 47c, Duga Resa.
 • Odbor za izbor i imenovanja
 1. Branko Primužak,  predsjednik, Jozefinska 50, Duga Resa
 2. Zlatko Matičić, član, Naselje Curak 67, Duga Resa
 3. Ivan Moguš, član, Jozefinska 88a, Duga Resa,
 4. DIjana Zadrović, član, Trg hrvatskih mučenika 2, Duga Resa,
 5. Marko Benić, član, Jozefinska 59, Duga Resa
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 1. Branko Primužak, predsjednik, Jozefinska 50, Duga Resa
 2. Zlatko Grčić, član, Gornje Mrzlo Polje 12a, Duga Resa,
 3. Josip Sviličić, član, Naselje Tušmer 5, Duga Resa.
 • Odbor za proračun i financije
 1. Danijela Salopek, predsjednik, Naselje Roganac 1, Duga Resa,
 2. Maria Stojković, član, Radićeva 38, Duga Resa,
 3. Martina Mateša – Marochini, član, Juranovo Brdo 21, Duga Resa,
 4. Zlatko Galović, član, Brodac 6, Duga Resa,
 5. Borna Grgurić, član, Jozefinska 42, Duga Resa,
 6. Ivan Moguš, član, Jozefinska 88a, Duga Resa,
 7. Anita Polović, član, Belajska Vinica 44, Duga Resa.
 •  Odbor za gospodarstvo i turizam
 •  Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 •  Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
 •  Odbor za komunalno gospodarstvo
 •  Odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 • Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje
 •  Odbor za predstavke i pritužbe
 • Komisija za imenovanje ulica i trgova


Na temelju članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/2008, 3/15) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 18. sjednici održanoj 12.11.2015. donijelo je

O D L U K U
o izboru Savjeta mladih Grada Duge Rese 2015.-2018. god.

Članak 1.

Gradsko vijeće izvršilo je izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Duge Rese na mandatno razdoblje od tri godine te ga čine:

1. FUDURIĆ JOSIP, član, Donji Zvečaj 36a, Duga Resa
FUDURIĆ DAVID, zamjenik člana, Donji Zvečaj 33a, Duga Resa
2. GALETIĆ MARKO, član, Bana Josipa Jelačića 42, Duga Resa
KRALJ KARLO, zamjenik člana, Naselje Roganac 32, Duga Resa
3. GRGURIĆ BORNA, član, Jozefinska cesta 42, Duga Resa
STOJKOVIĆ KARLA, zamjenik člana, Mrežnička obala 10, Duga Resa
4. LUKETIĆ MARIN, zamjenik člana, Belaj 1A, Duga Resa
5. LUKETIĆ LAURA BETINA, član, Preradovićeva 11, Duga Resa
JURAN LUCIJA, zamjenik člana, Brezovac 18, Duga Resa
6. MANDIĆ TANJA, član, Stara cesta 7, Duga Resa
MATEŠA MLADEN, zamjenik člana, Juranovo brdo 32, Duga Resa
7. STANKOVIĆ MARTINA, član, Donji Velemerić 49A, Barilović
PERUŠIĆ BARBARA, zamjenik člana, Gorica 2, Duga Resa
8. ŠEBALJ DOMAGOJ, član, Trg N.Š. Zrinskog 4, Duga Resa
PETRUNIĆ MATIJA, zamjenik člana, Brezovac 21, Duga Resa
9. DUDAS MARIO, član, Petrakovo brdo 43, Duga Resa
MRŽLJAK MARTINA, zamjenik člana, Trg hrvatskih mučenika 12, Duga Resa

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 01. prosinca 2015. godine za predsjednika Savjeta mladih Grada Duge Rese izabran je DOMAGOJ ŠEBALJ, a za zamjenika predsjednika BORNA GRGURIĆ.

Plan rada Gradskog vijeća za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

DOKUMENTACIJA

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA

poslovnik _Page_01

Čistopis Poslovnika Gradskog vijeća objavljen je u Službenom glasniku Grada Duge Rese broj 08/14.

Poslovnik Gradskog vijeća objavljen je u Službenom glasniku Grada Duge Rese broj 05/09 dok su izmjene Poslovnika Gradskog vijeća objavljene su u Službenom glasniku Grada Duge Rese broj 08/12, 09/12, 02/13, 08/13 i 12/13, 02/14.