GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

UREDSKI MATERIJAL I TONERI

Grad Duga Resa dana 8.04.2015. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o nabavi i isporuci uredskog materijala  s gospodarskim subjektom OG GRAFIKA d.o.o., Vladimira Nazora 8, 47 300 Ogulin, te Ugovor o nabavi i isporuci tonera i tinti s gospodarskim subjektom Narodne novine d.d., Savski Gaj, XIII. put 6, 10 000 Zagreb