GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

UPUTE GRAĐANIMA I PODUZETNICIMA ZA OSTVARENJE MJERA POMOĆI ZBOG EKONOMSKIH TEŠKOĆA U POSLOVANJU UZROKOVANIH EPIDEMIJOM KORONAVIRUSA /COVID-19/

Za građane i poduzetnike koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerama zabrane rada sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih dejaltnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja  /NN broj 32/2020/ odlukom Gradskog vijeća Grada Duge Rese od 27. ožujka 2020. godine utvrđeno je da od dana 19. ožujka 2020. godine pa na dalje /do opoziva/ ne nastaje obveza:

  • plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada
  • plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte
  • plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor
  • za spomeničku rentu Odlukom Ministarstva  kulture o  obustavljanju spomeničke rente /NN broj 37/2020/ utvrđena je obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe  obveznike plaćanja spomeničke rente prema članku 114. I 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za razdoblje od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke /27. 3. 2020. godine/.

Sukladno navedenom pozivaju se kategorije građana i poduzetnika koji ispunjavaju rečene uvjete  da podnesu zahtjev za korištenje  navedenih mjera u kojem treba navesti naziv obrta ili trgovačkog društva, adresu poslovnog prostora ili javne površine koja se koristi, pravni osnov korištenja i za koju se obvezu plaćanja traži oslobađanje.

Zahtjev se treba odnositi na razdoblje od 19. 3. pa do ukidanja mjera zabrane rada za određenu djelatnost.

Poduzetnicima čiji je rad znatno otežan gradonačelnik može odobriti odgodu plaćanja zakupnine ili ih djelomično osloboditi plaćanja.

Mjerom oslobađanja od plaćanja zakupnine i komunalne naknade /za poslovni prostor /obuhvaćene su slijedeće djelatnosti:

  •  sve kulturne djelatnosti
  • ugostiteljski objekti svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
  • uslužne djelatnosti kojima se ostvaruje   bliski kontakt  s klijentima /npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune , bazeni/,
  • sportska natjecanja i organizirani   treninzi i rad teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara,
  • održavanje dječjih i drugih radionica te  organiziranja plesnih škola
  • autoškole i škole stranih jezika.

Za sve informacije možete kontaktirati na telefon  819-012, 819-026, 819-000 od 8 – 15,00 sati ili na navedeni e-mail.