GRAD DUGA RESA|Službene stranice

UPU Poslovna zona Gornje Mrzlo Polje

Gradsko vijeće na 30.sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijelo je Odluku o Urbanističkom planu uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo Polje.

Urbanistički plan uređenja poslovne zone izradila je tvrtka CPA d.o.o. iz Zagreba.

Važni dokumenti

Odluka o stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Gornje Mrzlo Polje Mrežničko

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo Polje

Download dokumenta

Javna rasprava o prijedlogu  stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo Polje

Download dokumenta

1. Tekstualni dio UPU Gornje Mrzlo Polje SG 01-09
Download dokumenta,8,5 MB

2. Odluka o provođenju postupka stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Gornje mrzlo Polje

Download dokumenta,1,25 MB

Grafički dio UPU Gornje Mrzlo Polje