GRAD DUGA RESA|Službene stranice

UPU Poslovna zona Donje Mrzlo Polje

UPU Poslovna zona Donje Mrzlo Polje

Gradsko vijeće na 4.sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine donijelo je Odluku o Urbanističkom planu uređenja poslovne zone Donje Mrzlo Polje.

Urbanistički plan uređenja poslovne zone izradila je tvrtka CPA d.o.o. iz Zagreba.

1. Tekstualni dio UP Donje Mrzlo Polje,  Dowload Dokumenta pdf_button

 2.  Grafički dio UP Donje Mrzlo Polje

pdf_button Detaljna namjena površina

pdf_button Prometna mreža

pdf_button Tk i vodnogospodarstvo

pdf_button Energetski sustav

pdf_button Uvjeti korištenja

pdf_button Uvjeti gradnje

[/tab]

Program ukupnog razvoja Grada Duge Rese za razdoblje 2008. -2013. godine sačinjavaju sljedeći dokumenti:

  1. Analiza situacije
  2. Strategija razvoja
  3. Mjere razvoja

koji se klikom na gore navedene naslove mogu preuzeti u .pdf formatu.