GRAD DUGA RESA|Službene stranice

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN – OBJAVE

 

2017.

Zakljucak o koristenju proracunske zalihe za Maticu umirovljenika

Odluka o odabiru projektanta za II. fazu uređenja Parka

Imenovanje predstavnika za jednostavnu nabavu II faze uredenja parka

Odluka o imenovanju povjerenstva za POU

Zakljucak za udrugu Avadhuta

Odluka o imenovanju strucnog povjerenstva za postupak nabave projekcijskog kino platna i projektora

Zakljucak o raspodjeli sredstva proracuna za Drvenu kucu

Zakljucak o raspodjeli sredstava proracuna grada duge rese za udrugu sunce

Zakljucak o raspodjeli tekuce zalihe za vrtic

Zakljucak o raspodjeli sredstava proracunske pricuve

Zakljucak o raspodjeli sredstava proracuna za tekucu

Zakljucak o raspodjeli sredstava Proracuna Grada Duge Rese za osiguranje markiranata

Odluke o odabiru u postupku nabave uredskog materijala i tonera grupe abc

Odluka o imenovanju osoba za nabavu uredskog materijala

Odluka o odabiru ponude za nabavu loz ulja

Zakljucak o raspodjeli sredstava proracuna za 2017

Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave za uredenje trga sv jurja

Odluka o imenovanju predstavnika za bagatelnu nabavu uredenja parkiralista i nogostupa na Trgu sv Jurja MO Vidanka

Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave uredenja djecjeg igralista

Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave gradevinsko obrtnickih radova poduzetnicki inkubator

Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave uredenja pristupne ceste i parkiralista na Trgu kralja Tomislava

Odluka o imenovanju predstavnika za djecje igralište

Odluka o imenovanju predstavnika za gradevinske radove poduzetnickog inkubatora

Odluka o imenovanju predstavnika za parkiraliste u MO Tresnjevka

Odluka o imenovanju strucnog povjerenstva za nabavu loz ulja

 

2016.

Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave Javna rasvjeta dobava rasvjetnih tijela

Odluka o odabiru ponude za Sportsku zajednicu

Odluka o imenovanju ovlastenih predstavnika narucielja za bagatelnu nabavu za Sportsku zajednicu

Odluka o kapitalnoj pomoći Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije “KODOS” d.o.o.

Odluka o odabiru-ponude u postupku bagatelne nabave sanacije spomenika antifašističke borbe u Parku dr. Franje Tuđmana

Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave za uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave Javna rasvjeta – dobava rasvjetnih tijela

Odluka o kapitalnoj pomoći Domu zdravlja Duga Resa

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provedbu postupka bagatelne nabave javna rasvjeta – dobava rasvjetnih tijela

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provedbu postupka bagatelne nabave za sanaciju spomenika antifašističke borbe u Parku dr. Franje Tuđmana

Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2016

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provedbu postupka bagatelne nabave za uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži

Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Riječkoj i Frankopanskoj ulici

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provedbu postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Riječkoj i Frankopanskoj ulici

 

2015.


2014.2013.