GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNA NABAVA

TRANSPARENTNA JAVNA NABAVA

Gradu Dugoj Resi dodijeljen je certifikat „Transparentna javna nabava“ zbog poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava te javne i transparentne objave na web stranicama.

Certifikat „Transparentna javna nabava“ je garancija nadzornih mehanizama u postupcima javne nabave i provedbi javnih ugovora, te predstavlja jasnu sliku o provedbi postupaka nabave i procesa upravljanja.

Više o transparentnoj javnoj nabavi možete vidjeti na internetskim stranicama www.transparentna javnanabava.hr.