GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

STRUČNI SKUP PALIJATIVNA SKRB ZA BRANITELJSKU POPULACIJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Projektni tim za palijativnu skrb Karlovačke županije, Upravni odjel za zdravstvo Karlovačke županije i Koordinacija braniteljskih udruga Karlovačke županije u suradnji sa Specijalnom bolnicom za produženo liječenje Duga Resa organiziraju

Stručni skup

PALIJATIVNA SKRB ZA BRANITELJSKU POPULACIJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Sukladno Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017-2020. jedan od ciljeva  je naglašavanje skrbi za branitelje i omogućavanje kvalitetne palijativne skrbi za one kojima je ista potrebna. Uzimajući u obzir specifičnosti u zbrinjavanju pokazuje se potreba za dodatnim resursima, te pravodobnom informiranju braniteljske populacije i zajednice u cjelini u pružanju palijativne skrbi.

Stručni skup će se održati 14. lipnja   2018. godine u Gradskoj vijećnici grada Duga Resa, Trg Svetog Jurja 1, sa početkom u 19 sati.

Molimo Vas da nam na e-mail palijativna.skrb@dzka.t-com.hr ili na tel. broj 091-614-9095 najkasnije do 11.lipnja 2018.godine potvrdite svoj dolazak radi ograničenog broja mjesta.

Tekst poziva sa programom stručnog skupa možete preuzeti ovdje.