GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA RASPISUJE NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TEHNIČKOG TAJNIKA ŠPORTSKE ZAJEDNICE

Na temelju Odluke Izvršnog odbora Športske zajednice Duga Resa od 12. veljače 2019. g., Športska zajednica Duga Resa dana 15. veljače 2019. g. raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog (1) izvršitelja (M/Ž) za radno mjesto tehnički tajnik Športske zajednice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja stručne poslove Športske zajednice
 • pomaže u radu Predsjedniku i drugim tijelima Športske zajednice
 • prati domaće i međunarodne natječaje za korištenje sredstava EU fondova i ostalih domaćih i međunarodnih izvora financiranja namijenjenih razvoju sporta, turizma te drugih sportsko-turističkih i sličnih aktivnosti koje pridonose gradskom razvoju i promociji te predlaže podnošenje prijava na iste
 • izrađuje odnosno priprema izradu strateških dokumenata, razvojnih planova i drugih potrebnih dokumenata za provedbu projekta po natječaju iz točke 3. ovog opisa poslova
 • organizira i osigurava uvjete za provođenje važnih gradskih sportskih manifestacija o čemu odlučuju tijela Športske zajednice
 • organizira i osigurava uvjete za provođenje gradskih sportsko-turističkih manifestacija o čemu zajednički odluku donose Športska i Turistička zajednica Grada Duge Rese
 • obavlja administrativno-tehničke poslove potrebne za izvršenje naprijed navedenih poslova kao i druge takve poslove za potrebe Športske zajednice i njezinih tijela
 • u obavljanju navedenih poslova s najvišim stupnjem samostalnosti u radu obavlja usmenu i pisanu komunikaciju u odnosu i suradnji sa svim potrebnim dionicima: tijelima Športske zajednice, gradskim upravnim tijelima, gradskim tvrtkama i ustanovama, nadležnim županijskim tijelima i Zajednicom športova Karlovačke županije i Ministarstvima, Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim tijelima uključenih u realizaciju različitih projekata i programa
 • obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tajnika, predsjednika i tijela Skupštine Športske zajednice
 • za svoj rad odgovoran je glavnom tajniku, predsjedniku i tijelima Športske zajednice Grada Duge Rese

Uvjeti:

 • visoka (VSS)  ili viša (VŠS) stručna sprema kineziološkog, pravnog ili ekonomskog smjera (prednost će ostvariti kandidati sa VSS)
 • najmanje tri godine radnog iskustva u pisanju projekata
 • organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom
 • poznavanje rada na računalu
 • vladanje jednim stranim jezikom u govoru i pismu, a poželjno je i poznavanje drugih svjetskih jezika
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

Kandidati su obavezni uz prijavu  na natječaj dostaviti životopis, presliku isprave o završenom školovanju, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranju o radnom stažu i presliku vozačke dozvole „B“ kategorije.

Prijava na natječaj  s traženim dokazima dostavlja se u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu:

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA

Bana Josipa Jelačića 41

47250 DUGA RESA

S naznakom: „ Prijava na natječaj za radno mjesto tehnički tajnik Športske zajednice – ne otvaraj.“

Prijava se podnosi u roku od 10 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Duge Rese i Športske zajednice Duga Resa (natječaj je objavljen na navedenim web stranicama 15.02.2019. što znači da je zadnji dan prijave 25. 02. 2019. g. ).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju i /ili pisano testiranje znanja i sposobnosti.

Okvirne teme za razgovor na testiranju su:

 • opća sportska znanja, poznavanje funkcioniranja rada sportskih udruga i sportske zajednice, poznavanje pravila i procedura pisanja i prijave domaćih i međunarodnih projekata, kratki razgovor na stranom jeziku.

Poznavanje rada na računali provjeriti će se praktičnim radom na računalu što podrazumijeva poznavanje i vještinu rada u word-u, excel-u, power-point-u. O rezultatima natječaja kandidati će bit obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.