GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Sporazum o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

Gradsko vijeće Grada Duge Rese, na sjednici održanoj 12. 03. 2015. godine, donijelo je Odluku o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavnje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima  (Klasa: 555-09/15-01/01, Ur. Broj: 2133/03-02/01-15-03).

U smislu Sporazuma, dugove male vrijednosti čine oni dugovi koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • dugovi građanina koji ima evidentiran iznos duga u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod FINA-e u ukupnom iznosu od najviše 35.000,00 kuna kumulirano po svim vjerovnicima na dan 30. rujna 2014. godine, od kojega se najviše 25.000,00 kuna odnosi na vjerovnike skupine A (trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za RH, trgovačka društva od posebnog interesa u kojima RH ima većinski udio te trgovačka društva i javne ustanove koje je osnovala RH) i istovremeno najviše 10.000,00 kuna odnosi se na vjerovnike skupine B (sve pravne osobe osim onih koji pripadaju u skupinu A vjerovnika, slobodna zanimanja te osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta),
  • dugovi građanina kojemu je na dan 30. rujna 2014. godine račun blokiran dulje od 360 dana,
  • dugovi građanina koji su na dan 30. rujna 2014. godine evidentirani u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje dulje od 360 dana i
  • dugovi građanina prema prihvatljivom vjerovniku.

Konačni rok za podnošenje zahtijeva za otpust/ otpis duga odnosno odgodu ovrhu je 30. lipnja 2015. godine nakon čega se zaprimljeni zahtjevi više neće razmatrati.

Stoga  pozivamo  građane Grada Duge Rese  koji su u svojstvu dužnika odnosno ovršenika u postupku prisilne naplate tražbina male vijrednosti na novčanim sredstvima da se jave u Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3 radi podnošenja zahtijeva za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe gdje će Vas uputiti o potrebnim radnjama za ostvarenje prava otpisa duga.

Za dodatne informacije može nazvati ovaj odjel na broj: 047/ 819-035 ili na Centar za socijalnu skrb Duga Resa broj telefona: 047/844-247.