GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2020. godinu

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Grad Duga Resa provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa  potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2020. godinu (prijedlog Programa)

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu nacrta  prijedloga Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2020. godinu, davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga  u vrijeme trajanja savjetovanje od 30 dana.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na email adresu: grad-dugaresa@dugaresa.com.hr i helena.milkovic@dugaresa.com.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi i komentara.

 

KLASA: 320-01/19-01/02

URBROJ: 2133/03-03/02-19-25