GRAD DUGA RESA|Službene stranice

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 ) Grad Duga Resa provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i drugih pravnih osoba.

Primjedbe i prijedloge dostavljene u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, razmotrit će Gradsko vijeće kao donositelj akata a o čemu će se objaviti i izvješće na internetskoj stranici Grada.

Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na odluku možete uputiti putem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU. Ispunjene obrasce pošaljite na e-mail adresu: grad-dugaresa@dugaresa.com.hr helena.milkovic@dugaresa.com.hr.

Savjetovanje s javnošću za 2020.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. godinu

  • Prijedlog Programa demografske obnove Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
   • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje

Savjetovanje s javnošću za 2019.

 • Prijedlog Programa  potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Programa  potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Pravilnika o davanju stanova u najam možete preuzeti ovdje
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje
 • Prijedlog Pravilnika o studentskim stipendijama i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima možete preuzeti ovdje 
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa možete preuzeti ovdje
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
  • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje
 • Prijedlog Plana izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za Grad Dugu Resu od 2019. do 2020. možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Odluke o visini paušalnog  poreza po krevetu,  odnosno po smještajnoj jedinici na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje
 • Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • PRILOG 1: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama možete preuzeti ovdje
  • PRILOG KKP: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za područje grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje s javnošću za 2018.

 • Prijedlog Odluke o o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti  ovdje.
 • Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije tekstualni dio možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 1 – Prometnice možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 2 – Energetski sustavi možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -1 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 6 – DVD sadašnje stanje možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 7 – DVD Mjera 1 možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 8 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Plan zaštite od požara za Grad Dugu Resu tekstualni dio možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ – 1- Prometnice možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ – 2 – Energetski-sustavi možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ-3 -1-Hidrantska-mreža-detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 6 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Gradskog programa za mlade Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.


 • Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Duge Rese za razdoblje od 2018. – 2023. godine možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. za Grad Dugu Resu

Savjetovanje s javnošću za 2017.

 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta: 

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

Plan savjetovanja s javnoscu za 2016. DUGA RESA

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta:
 1. OBRAZAC 1 – Prijedlog Socijalnog plana Grada Duge Rese 2016.(preuzmi word)
 2. Socijalni plan 2016 (preuzmi word)
 3. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 1
 4. OBRAZAC 2 – Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (preuzmi word)
 5. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016
 6. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 2
 7. OBRAZAC 3 – Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 2016. (preuzmi word)
 8. Program građenja komunalnih vodnih građevina 2016 (preuzmi word)
 9. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 3
 10. OBRAZAC 4 – Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. (preuzmi word)
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture 2016.
 12. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 4
 13. OBRAZAC 5 – Program javnih potreba u kulturi 2016. (preuzmi word)
 14. Program_javnih_potreba_u_kulturi-2016 (preuzmi word)
 15. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 5
 16. OBRAZAC 6 – Program javnih potreba u sportu (preuzmi word)
 17. Program_javnih_potreba_u_sportu-2016 (preuzmi word)
 18. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 6
 19. OBRAZAC 7 – program predškolski odgoj (preuzmi word)
 20. Program_predskolski_odgoj-2016 (preuzmi word)
 21. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 7
 22. OBRAZAC 8 . Program školstvo (preuzmi word)
 23. Program_skolstvo-2016 (preuzmi word)
 24. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 8