GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG PLANA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM ZA GRAD DUGU RESU OD 2019. DO 2020.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) Grad Duga Resa provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i drugih pravnih osoba.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Plana izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za Grad Dugu Resu od 2019. do 2020. u trajanju od 15 dana pokrenuto je  04. veljače i traje do 19. veljače 2019. godine.

Prijedlog Plana izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za Grad Dugu Resu od 2019. do 2020. te Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju  je objavljen na internetskoj stranici Grada Duge Rese  (www.dugaresa.hr/informacije).