GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

RUŠENJE I UKLANJANJE PREPUMPNE STANICE U ULICI BANA JOSIPA JELAČIĆA

Početkom ožujka izvršeno je rušenje i uklanjanje stare i dotrajale Prepumpne stanice u ulici Bana Josipa Jelačića. Nositelj radova bio je Grad Duga Resa u suradnji sa gradskim tvrtkama Komunalno Duga Resa d.o.o. i Čistoća Duga Resa d.o.o..

Na njeno mjesto namjerava se postaviti montažna kućica koju bi za svoj rad koristili članovi Mjesnog odbora Vidanka.