GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA – IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DUGE RESE 2018.

 

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12, 121/16) i članka 18. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 1/02, 02/13) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkog odbora

Rješenje o imenovanju biračkih odbora možete preuzeti ovdje.