GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

REZULTATI NATJEČAJA ZA DODJELU 7 STIPENDIJA STUDENTIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 7 stipendija studentima s prebivalištem na području Grada Duge Rese za razdoblje od siječnja do srpnja akademske godine 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Duge Rese za 2020. godinu), izvršenog pregleda i bodovanja svih prijava na natječaj i utvrđene Liste reda prvenstva za dodjelu stipendija od strane Odbora za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove Grada Duge Rese dana 12. ožujka 2020. godine  objavljuje Rang listu za dodjelu 7 stipendija studentima  s prebivalištem na području Grada Duge Rese koju možete kao word dokument preuzeti ovdje.

Svi kandidati imaju pravo uvida u izvršeno bodovanje. Zahtjev za uvid u bodovanje dostavlja se na elektroničku poštu martina.fuduric@dugaresa.com.hr  te će kandidatu dokumentacija o bodovanju biti dostavljena istim putem.

Na rang listu može se uložiti pisani prigovor gradonačelniku Grada Duge Rese u roku od 8 dana od dana njene objave, odnosno od 13. ožujka 2020. godine do 20. ožujka 2020.