GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Rezultati javnog natječaja za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Duga Rese na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad

Temeljem raspisanog javnog natječaja za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Duga Rese na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Duga Resu od dana 3.11.2020.g. i Zaključka Gradonačelnika Grada Duga Rese o raspisivanju i objavi navedenog javnog natječaja od dana 2.11.2020.g., Grad Duga Resa objavljuje rezultate predmetnog natječaja prema Prijedlogu rang liste u kojoj je prikazano bodovanje sukladno kriterijima i mjerilima bodovanja Udruga i drugih organizacija civilnog društva, odnosno njihovih programa i projekata koje su od interesa za opće dobro Grada Duge Rese.

Na predmetni natječaj pristigle su dvije ponude koje zadovoljavaju sve uvjete natječaja i obje su ostvarile dovoljan broj bodova sukladno propisanim kriterijima a sve kako slijedi;

Za dio gradskog prostora stambene zgrade na adresi Bana Josipa Jelačića 28A u Duga Resi korisne površine 89,30 m2 dostavljena je prijava Udruge obitelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Sunce” koja zadovoljava sve propisane uvjete i kriterije iz objavljenog natječaja, a za dio gradskog prostora stambene zgrade na adresi Park dr. Franje Tuđmana 2 isto u Duga Resi korisne površine 38,65 m2 dostavljena je prijava Udruge za mlade “Agora” koja također zadovoljava sve propisane uvjete i kriterije gore navedenog natječaja.

Rezultate, odnosno prikazanu tablicu bodovanja prema traženim kriterijima i mjerilima možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu prigovora na objavljeni Prijedlog rang liste je 8 dana od dana objave odnosno do 17.12.2020.g.