GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 68. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12) i članka 17. Odluke o izboru Vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Duge Rese 01/02, 02/13) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese donosi R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA Za područje Grada Duge Rese određuju se biračka mjesta

Detalje pročitajte ovdje