GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

R J E Š E N J E O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA

  • Na temelju članka 42. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12) i članka 10. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese R J E Š E N J E o izmjeni Rješenja o imenovanju biračkog odbora. Cijeli dokument možete preuzeti OVDJE

 

  • Na temelju članka 42. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12) i članka 10. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese donosi R J E Š E N J E o izmjeni Rješenja o imenovanju biračkog odbora. Cijeli dokument možete preuzeti OVDJE

 

  • Na temelju članka 42. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12) i članka 10. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese donosi R J E Š E N J E  o izmjeni Rješenja o imenovanju biračkog odbora. Cijeli dokument možete preuzeti OVDJE

 

  • Dana 03.04.2014. godine Gradsko izborno povjerenstvo donijelo je Rješenja o imenovanju biračkih odbora za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora koji možete preuzeti ovdje.