Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 69

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 85

Deprecated: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5156

Notice: Use of undefined constant who_is_online_widget_register - assumed 'who_is_online_widget_register' in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 167

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 238

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 240

Deprecated: register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Notice: Undefined variable: botname in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 347

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862
Nacrt proračuna 2014. | GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Nacrt proračuna 2014.

Dana 10. listopada 2013. godine s početkom u 16 sati u Demokratskom rasadniku održana je javna tribina „Uvid u nacrt proračuna“. Moderator javne tribine je bio g. Milan Medić, voditelj ureda LAG Vallis Colapisa, a uvid u upute za izradu proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu iznijela je gđa. Mira Fudurić – Kurelić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu. Ukratko je upoznala prisutne građene o proračunu, njihovoj važnosti i procesu donošenja. Zatim je ukazala na očekivane proračunske prihode u slijedećoj godini, a veći dio izlaganja posvetila je prikazu pojedinih programa koji se financiraju iz proračuna Grada. Poseban naglasak je bio na investicijskim projektima kao što je preuređenje učeničkog doma u dječje jaslice i vrtić, te o preostaloj obvezi prema Županijskoj upravi za ceste u sufinanciranju izgradnji mosta na rijeci Mrežnici u Belavićima.

Građani su aktivno sudjelovali u radu tribine interesirajući se o načinu dodjele sredstava raznim udrugama i ukazivali su na potrebu strože kontrole trošenja proračunskih sredstava. Pročelnica ih je upoznala i sa sustavom unutarnjih financijskih kontrola i zakonskim odredbama o fiskalnoj odgovornosti. Od strane građana dani su prijedlozi o iznalaženju mogućnosti organiziranja pučke kuhinje i cjelovito rješenje šetnice uz rijeku Mrežnicu u naselju Tušmer. Također su ukazali na potrebu provođenja projekata vezanih uz ekologiju i zaštitu okoliša. Interesirali su se o mogućnostima financiranja raznih projekata iz fondova EU. Upravo zbog takvih potreba udruga LAG Vallis Colapis, čiji je član i Grad Duga Resa, imati će uredovno vrijeme za stranke i u Dugoj Resi.

Javnoj tribini bila je prisutna i gđa. Kristina Luketić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove te mjesnu samoupravu, koja je odgovarala na pitanja građana vezana uz imovinsko pravne odnose.

Kako je javnoj tribini bio prisutan i gradonačelnik g. Ivan Baršić, zamoljen je da prisutnima da svoje viđenje proračuna i programa za slijedeće razdoblje, što je vrlo rado i učinio.

Svi prisutni su upoznati da mogu svoje prijedloge i razmišljanja o proračunu dostaviti u Gradsku službu i da će o tome biti povratno izviješteni.

Građani su pohvalili ovakav način komunikacije javne uprave s njima i zamolili su da se održi još jedno predavanje vezano uz proračun, što im je i obećano.

nacrt_mod_pro   nacrt_pro_pub