GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Nacrt proračuna 2014.

Dana 10. listopada 2013. godine s početkom u 16 sati u Demokratskom rasadniku održana je javna tribina „Uvid u nacrt proračuna“. Moderator javne tribine je bio g. Milan Medić, voditelj ureda LAG Vallis Colapisa, a uvid u upute za izradu proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu iznijela je gđa. Mira Fudurić – Kurelić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu. Ukratko je upoznala prisutne građene o proračunu, njihovoj važnosti i procesu donošenja. Zatim je ukazala na očekivane proračunske prihode u slijedećoj godini, a veći dio izlaganja posvetila je prikazu pojedinih programa koji se financiraju iz proračuna Grada. Poseban naglasak je bio na investicijskim projektima kao što je preuređenje učeničkog doma u dječje jaslice i vrtić, te o preostaloj obvezi prema Županijskoj upravi za ceste u sufinanciranju izgradnji mosta na rijeci Mrežnici u Belavićima.

Građani su aktivno sudjelovali u radu tribine interesirajući se o načinu dodjele sredstava raznim udrugama i ukazivali su na potrebu strože kontrole trošenja proračunskih sredstava. Pročelnica ih je upoznala i sa sustavom unutarnjih financijskih kontrola i zakonskim odredbama o fiskalnoj odgovornosti. Od strane građana dani su prijedlozi o iznalaženju mogućnosti organiziranja pučke kuhinje i cjelovito rješenje šetnice uz rijeku Mrežnicu u naselju Tušmer. Također su ukazali na potrebu provođenja projekata vezanih uz ekologiju i zaštitu okoliša. Interesirali su se o mogućnostima financiranja raznih projekata iz fondova EU. Upravo zbog takvih potreba udruga LAG Vallis Colapis, čiji je član i Grad Duga Resa, imati će uredovno vrijeme za stranke i u Dugoj Resi.

Javnoj tribini bila je prisutna i gđa. Kristina Luketić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove te mjesnu samoupravu, koja je odgovarala na pitanja građana vezana uz imovinsko pravne odnose.

Kako je javnoj tribini bio prisutan i gradonačelnik g. Ivan Baršić, zamoljen je da prisutnima da svoje viđenje proračuna i programa za slijedeće razdoblje, što je vrlo rado i učinio.

Svi prisutni su upoznati da mogu svoje prijedloge i razmišljanja o proračunu dostaviti u Gradsku službu i da će o tome biti povratno izviješteni.

Građani su pohvalili ovakav način komunikacije javne uprave s njima i zamolili su da se održi još jedno predavanje vezano uz proračun, što im je i obećano.

nacrt_mod_pro   nacrt_pro_pub