GRAD DUGA RESA|Službene stranice

PRORAČUN 2020.

Na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 02.04.2021. godine donesena je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu koju možete preuzeti ovdje.

Na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 02.04.2021. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine koji možete preuzeti ovdje

Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. možete preuzeti ovdje. Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. možete preuzeti ovdje.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. možete preuzeti ovdje. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. možete preuzeti ovdje.

Na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 20.11.2020. godine donesena je Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Duge Rese za 2020. godinu u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 11.09.2020. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj 27.12.2019. donijelo je Proračun Grada Duge Rese za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. koji možete preuzeti ovdje.

kao i Odluku o izvršavanju proračuna 2020.


PRORAČUN U MALOM 2020


Prijedlog Proračuna Grada Duge Rese za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu upućen Gradskom vijeću na donošenje možete preuzeti ovdje.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu upućenu Gradskom vijeću možete preuzeti ovdje.


Prijedlog Proračuna Grada Duge Rese za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu možete preuzeti ovdje.


NACRT PRORAČUNA ZA 2020. – Projekciju plana proračuna opći dio možete preuzeti ovdje, a posebni dio možete preuzeti ovdje.


Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2020.-2022. godine i dostavio ih proračunskim korisnicima. Tekst Upute možete preuzeti ovdje.

Upute su izrađene na temelju Uputa za izradu proračuna JLP(R)S 2020-2022. koje su objavljene na web stranici Ministarstva financija. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika možete preuzeti ovdje.