GRAD DUGA RESA|Službene stranice

PRORAČUN 2019.

Na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 04.05.2020. godine donesena je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu koju možete preuzeti ovdje. 

Na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 04.05.2020. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine koji možete preuzeti ovdje

Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. možete preuzeti ovdje. Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. možete preuzeti ovdje.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. možete preuzeti ovdje. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. možete preuzeti ovdje.

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 11.10.2019. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 14.06.2019. godine donesena je Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu. Po preporuci Ministarstva financija odnosno Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 30. kolovoza 2018. godine (točka 4. Metodologija izrade Proračuna JLP(R)S) objavljuje se Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2019. u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).

Na 18. sjednici Gradskog vijeća GradaDuge Rese održanoj 21.12.2018. godine donesen je  Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu kao i odluka o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu. Po preporuci Ministarstva financija odnosno Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 30. kolovoza 2018. godine (točka 4. Metodologija izrade Proračuna JLP(R)S) objavljuje se Proračun Grada za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).


PRORAČUN U MALOM 2019.


Prijedlog Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu možete preuzeti ovdje.


NACRT PRORAČUNA ZA 2019. – Izvještaj opći možete preuzeti ovdje, a posebni dio možete preuzeti ovdje.


Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2019.-2021. godine i dostavio ih proračunskim korisnicima. Tekst Upute možete preuzeti ovdje.

Upute su izrađene na temelju Uputa za izradu proracuna JLP(R)S 2019.-2021. koje su objavljene na web stranici Ministarstva financija. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika možete preuzeti ovdje.