GRAD DUGA RESA|Službene stranice

PRORAČUN 2016.

RASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 27. sjednici održanoj 18.4.2017. godine donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu koju možete preuzeti ovdje.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2016.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj 21.03.2017. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 24. sjednici održanoj 06.10.2016. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godine koji možete preuzeti ovdje.

 

  • Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu i predao ga zamjeniku gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika koji možete preuzeti ovdje.

 

  • Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 23. sjednici održanoj 12. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Duge Rese za 2016. godinu koju možete preuzeti ovdje

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Duge Rese za 2016.g.

Proračun u malom za 2016. godinu (pdf)

  • „Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 18. sjednici održanoj dana 12.11.2015. godine donijelo:

1. Odluku o izvršavanju proračuna Grada Duge Rese za 2016. godinu koju možete preuzeti ovdje
2. Proračun Grada Duge Rese za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu koji možete preuzeti ovdje

 

  • Prijedlog Proračuna Grada Duge Rese za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu pogledajte ovdje.

 

  • Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2016.-2018. godine i dostavio ih proračunskim korisnicima. Tekst Upute možete preuzeti OVDJE.

 

  • Upute su izrađene na temelju Uputa za izradu proračuna JLP(R)S 2016.-2018.( pogledajte ovdje ) i Smjernica ekonomske i fiskalne politike 2016.-2018. (smjernice pogledajte ovdje) koje su objavljene na web stranici Ministarstva financija. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika možete preuzeti ovdje.