GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Proračun 2015.

Proračun u malom za 2015.

RASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2015.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 21. sjednici održanoj 24.5.2016. godine donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu koju možete preuzeti ovdje.

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA 2015.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 21. sjednici održanoj 24.5.2016. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-31.12.2015. godine koji možete preuzeti ovdje.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA 2015.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 17. sjednici održanoj 10.9.2015. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-30.6.2015. godine koji možete preuzeti OVDJE.


 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

 

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 14. sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine donijelo je Odluku o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Duge Rese za 2015. godinu koju možete preuzeti ovdje


 

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKIH PLANOVA:


 


  • NACRT PRORAČUNA 2015. preuzmite ovdje

  • UPUTE za izradu proračuna Grada Duge Rese

Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2015.-2017. godine i dostavio ih proračunskim korisnicima.

Tekst Upute možete preuzeti ovdje.