GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Proračun 2013.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2013.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 8. sjednici održanoj 29.05.2014. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za 2013. godinu koju možete preuzeti ovdje.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2013.

Dana 10. rujna 2013. godine gradonačelnik Grada Duge Rese podnio je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za 2013. godinu predsjedniku Gradskog vijeća Grada Duge Rese.

Izvještaj možete preuzeti ovdje.

  • Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Duge Rese za 2013. godinu koji možete preuzeti ovdje.
  • Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za 2012. godinu možete preuzeti ovdje.
  • Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Duge Rese koji možete preuzeti ovdje.
  • Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese donesen je Proračun Grada Duge Rese za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu koje možete preuzeti ovdje kao i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2013. godinu koju možete preuzeti ovdje.