Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 69

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 85

Deprecated: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5156

Notice: Use of undefined constant who_is_online_widget_register - assumed 'who_is_online_widget_register' in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 167

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 238

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 240

Deprecated: register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Notice: Undefined variable: botname in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 347

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862
PROJEKT „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE“ | GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

PROJEKT „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE“

Radovi se odnose na rekonstrukciju nerazvrstane prometnice na području grada Duge Rese u  katastarskoj općini Grščaki, k.č. 2193. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete života lokalnog stanovništva kroz razvoj komunalne infrastrukture. Očekivani rezultati Projekta su:

  • rekonstruirana nerazvrstana prometnica,
  • podignuta razina sigurnosti odvijanja prometa predmetnom nerazvrstanom prometnicom te
  • ostvarena zadovoljavajuća razina usluge predmetne nerazvrstane prometnice.

Projekt je financiran u iznosu od 876.250,00 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Radove izvode ARKADA d.o.o. Vrijednost ugovorenih radova je 724.118,75 kuna s PDV-om u trajanju od 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao u skladu s ponudbenom dokumentacijom, pravilima struke, važećim standardima i tehničkim propisima Republike Hrvatske.