GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

PROJEKT PODURES

 

U sklopu Europskog socijalnog fonda Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., projekta Grada Duge Rese „PODURES“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice, 08. i 21. rujna 2015. održani su koordinacijski sastanci s partnerima i suradnicima.

Na 1. sastanku sudjelovali su ispred Udruženje obrtnika Duga Resa Mladen Puškarić i Maja Draganjac, a ispred Srednje škole Duga Resa Nikola Mrzljak.

Na 2. sastanku sudjelovali su ispred Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Sanja Tišma i Karolina Horvatinčić, Udruženja obrtnika Maja Draganjac, te Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa Igor Črnugelj.

Voditelj projektnog tima Žarko Sigmund sa suradnicima-asitenctima Mihael Dujam i Marija

Kovačević upoznali su prisutne o predstojećim aktivnostima i zadaćama u projektu.

Screenshot_1

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Screenshot_2