GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKA SLUŽBA - OBJAVE

Program stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/15 ) gradonačelnik utvrđuje: P R O G R A M stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa Ovim Programom utvrđuje se sadržaj stručnog osposobljavanja osoba zaposlenih u gradskoj upravi.