GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

Produženje roka za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG-07/2016-5

Naručitelj u postupku bagatelne nabave radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić, E-BAG 07/2016-5, objavljuje izmjenu roka za dostavu ponuda.

Novi rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2016. u 12,00 sati.

Više o pozivu pročitajte ovdje