GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

PRODAJA ZEMLJIŠTA U K.O. BELAJ

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 12.10.2020.g. donio je Odluku o raspisivanju javnog  Natječaja  za prodaju dva građevinska zemljišta koja su u vlasništvu Grada Duge Rese i to obje u k.o. Belaj i to:

  • č.br. 1475 /VOĆAR KRAJ KUĆE U VINICI/ ukupne površine 352 m2 i
  • č.br. 1476/1 /LIVADA VINICA/ ukupne površine 674 m2.

Temeljem navedene Odluke Gradonačelnika,  dana 14.10.2020.g. raspisan je i objavljen  javni natječaj u Večernjem listu za prodaju predmetnih nekretnina, a sve sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/09, 38/09, 153/09, 143/12) i Odluke Grada Duge Rese o stjecanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 2/15).

Rok za predaju ponuda ponuditelja je 8 dana od dana objave u Večernjem listu, što znači do 22.10.2020.g.

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje