GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

PRODAJA NEKRETNINE U SUVLASNIŠTVU GRADA

Grad Duga Resa obavještava zainteresirane građane da je u tijeku ovršni postupak za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada i fizičke osobe (poslovni broj spisa:OVR-571/2018)  i to:

-zk. ul. 1861, k.o, Duga Resa 2, i to k.č. broj 1751 Vladimira Nazora ukupne površine 670 m2; dvorište površine 140 m2, voćnjak površine 402 m2, izgrađeno zemljište površine 35 m2, nadstrešnica Vladimira Nazora površine 15 m2, kuća Vladimira Nazora kbr. 5 površine 78 m2.

Nekretnina se prodaje na elektroničkoj javnoj dražbi  koju provodi FINA. Na FININIM web stranicama (https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pocetna) u tijeku je najava nadmetanja po drugoj elektroničkoj javnoj dražbI. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 301.000,00 kn, a na drugoj elektroničkoj dražbi neće se moći prodati ispod 3/5 navedene utvrđene vrijednosti, odnosno 180.600,00 kn. Nadmetanje po drugoj elektroničkoj javnoj dražbi započinje 10. veljače 2021. godine, a rok za uplatu jamčevine je 01.veljača 2021. godine. Jamčevina je utvrđena u iznosu od 30.100,00 kn.

Za sudjelovanje u postupku fizičke osobe/građani trebaju imati Finine osobne digitalne certifikate na FINA e-kartici/USB tokenu dok poslovni subjekti odnosno fizička osoba unutar poslovnog subjekta za pristup servisu treba imati Finine poslovne digitalne certifikate izdane na FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Sve informacije i dogovor za uvid u stanje nekretnine na tel. 819-027 ili na email adresu: martina.fuduric@dugaresa.com.hr

Nekretnina je slobodna od osoba i stvari.