GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

GRAD DUGA RESA objavljuje slijedeću

O B  A  V  I  J  E  S  T o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Duge Rese

 

Odlukom  gradonačelnika Grada Duge Rese od 2. svibnja 2016. godine raspisan je javni natječaj za prodaju  građevinskog zemljišta k.č. broj 2210/2 ruševina Sunčano naselje površine 179 m2 upisane u zk. ul. 3939 k.o. Duga Resa.

Za sve ostale informacije u svezi ovog natječaja zainteresirane osobe mogu se obratiti na telefon  047/819-012, 047/819-000 ili osobno u uredu gradske uprave.

Odluku o prodaji nekretnine možete preuzeti ovdje a kopiju katastarskog plana ovdje.

 

KLASA: 940-01/16-01/04, URBROJ: 2133/03-02/01-16-7