GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Priopćenje za javnost s posljednje sjednice Gradskog vijeća vezano za točku dnevnog reda – Odluka o komunalnoj naknadi

 

PREDMET: Priopćenje za javnost

Rasprava na Gradskom vijeću 12.11.2015. god., po točci dnevnog reda o komunalnoj naknadi, bila je dugotrajna, sveobuhvatna i donesen je akt koji je u cijelosti u skladu sa zakonskim odredbama.

Novi akt o komunalnoj naknadi ne povećava naplatu iste prema građanima već onemogućava zaobilaženje zakona onim gospodarskim subjektima koji raspolažu prostorima i sredstvima da istu i ne plate. Upravo je cilj novog akta zaštita građana i poduzetnika koji uredno plaćaju komunalnu naknadu kao i ravnomjerno punjenje gradskog proračuna suklando načelu da građani koji imaju više imovine, naravno sukladno Zakonu o vlasništvu, plaćaju veću a oni koji imaju manje imovine plaćaju manju komunalnu naknadu.

Iz rasprave na Gradskom vijeću dalo se zaključiti da je ovaj novi akt upravo „nezgodan“ za navedenu malu manjinu koja može platiti komunalnu naknadu, ali se tome protivi, jer  im se čini prihvatljivijim da Grad zaobilaženjem zakona i nenormiranjem onoga što je dužan, plaća visoke novčane kazne, te time oštećuje gradski proračun i same građane.

Ono što je također istaknuto u raspravi po navedenoj točci dnevnog reda je činjenica da većina građana postupa po Rješenjima o komunalnoj naknadi, dostavljaju uredne izmjere svojih prostora te uredno i plaćaju komunalnu naknadu.

Dugotrajna rasprava na Gradskom vijeću oko Odluke o komunalnoj naknadi povedena je iz razloga što je vijećnicima odluka bila, shvatljivo budući da nisu pravne struke, pravno nejasna i nerazumljiva. Treba naglasiti da je zakon na kojem se temelji navedena odluka mijenjan šesnaest puta a uredba na kojoj se temelji obračun površina za komunalnu naknadu je mijenjan dva puta. Također, pravno normiranje i pravni jezik ponekad je krut budući bi svako ostalo dodatno određivanje moglo otežati procedure u višim žalbenim i ostalim postupcima. Na zahtjev vijećnika, a radi njihovog boljeg razumijevanja, kao i boljeg razumijevanja građana akt je u cijelosti donesen u skladu s voljom Gradskog vijeća.

Na ovoj sjednici Gradskog vijeća bile su za Grad Duga Resu vrlo važne točke, kao i uvijek najvažnija, gradski proračun, no izvještavanje o istome „palo“ je neosnovano u drugi plan radi točke koja je u cjelosti raspravljena na Gradskom vijeću a o kojoj je Radio Mrežnica  tri puta izvještavala.  

Gradska upravna tijela rade zakonito i jasno a što je između ostalog i potvrdilo neovisno tijelo GONG, koje je 2014. god. gradsku upravu Grada Duge Rese svrstalo u kategoriju izrazito transparentnih uprava, odnosno na visoko 23. mjesto od ukupno 365. Na području Karlovačke županije, po navedenom istraživanju, ispred dugoreške gradske uprave nalazi se samo ona Grada Karlovca.

Također, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, dužnosnici i službenici na rukovodećim mjestima ( pročelnici ) dužni su dati informaciju u roku od 15 dana od zaprimljenog zahtjeva. Sukladno dobroj praksi, uobičajeno je i normalno izvještavati novinare te davati „svježe“ informacije, no ne postoji obveza trenutnog izvještavanja, izjavljivanja ili snimanja u  neprimjerenim okolnostima.  Također, u izvještavanju je potrebno poštivati odredbe zakona i ostalih propisa kojima se regulira zaštita osobnih podataka pa sukladno tome nije dozvoljeno „baratati“ podacima kojima se iznose osobna imena ili podaci građana ili pravnih osoba.

Važno je za građane da raspolažu točnim i jasnim informacijama zbog čega je i učinjena ova objava.

PROČELNIK GRADSKE SLUŽBE:

Helena Milkovć, dipl.iur., v.r.

  • dokument pogledajte ovdje