GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

PRIOPĆENJE NA OBJAVE U MEDIJIMA

Grad Duga Resa je, prilikom realizacije svakog pojedinog projekta, postupao sukladno načelu javnosti, što znači kako je zainteresirana javnost uvijek bila pravovremeno i potpuno informirana o svakom pojedinom koraku prilikom realizacije određenog projekta.

Na isti način Grad Duga Resa postupa prilikom ostvarenja projekta pod nazivom „Uređenje pristupne ceste i parkirališta na Trgu kralja Tomislava – MO Trešnjevka, Duga Resa“.

Do dana sastava ovog priopćenja realiziran je dio tog projekta. Naime, zbog pohabanosti i oštećenosti postojećeg kolnika, nogostupa i parkirališta izvršena je rekonstrukcija kolnika, nogostupa i parkirališta na Trgu kralja Tomislava u Duga Resi, time da je rekonstrukcijom obuhvaćena površina od cca 1.500 m2 kolnika, nogostupa i parkirališta. Projekt je realiziran, između ostalog, apliciranjem Grada Duge Rese na javni poziv Karlovačke županije za prijavu projekata komunalne infrastrukture za sufinanciranje iz proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 299.937,50 kuna, od čega je 16,67%, odnosno 50.000,00 kuna sufinancirano sredstvima Karlovačke županije.

Način na koji su trenutno postavljeni kontejneri za smeće, ograđeni drvenom ogradom, predstavlja, zbog konfiguracije zemljišta i mogućeg nekontroliranog pomicanja samih kontejnera, samo privremeno rješenje, kako bi se osigurala sigurnost građana i prometa na Trgu kralja Tomislava. Tijekom idućeg tjedna će, sukladno dogovoru s predstavnicima stanara zgrada na navedenom trgu, biti postavljeni platoi, lokacije kojih će zajednički dogovoriti predstavnici stanara navedenih zgrada i službenici gradske uprave Grada Duge Rese te će se na te platoe izmjestiti predmetni kontejneri za smeće.

Ovim putem Grad Duga Resa zahvaljuje svim stanarima, koji žive na Trgu kralja Tomislava, na strpljenju tijekom izvođenja radova.

Na kraju, Grad Duga Resa je uvijek dostupan svim medijima, koji izvješćuju o realizaciji pojedinih projekata na području grada, pa ovim putem moli medije da, prije iznošenja određenih informacija, kontaktiraju gradsku upravu kako bi  informacija, iznijeta u javnost, bila jasna i potpuna.