GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Duge Rese

Objavljuje se prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Duge Rese sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača radi upozavanja javnosti s načinima i uvjetima budućeg pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Tekst prijedloga Odluke preuzmite ovdje kao i Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Ispunjeni obrazac s prijedlozima i komentarima možete poslati na adresu Grad Duga Resa, Trg sv Jurja 1, 47 250 Duga Resa ili na e-mail adresu grad-dugaresa@dugaresa.com.hr.

Savjetovanje traje do 08. 01. 2018.