GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Predstavnička vlast

 

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Duge Rese, tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelovanja Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Duge Rese.

Čitaj više

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Mandatna komisija: Miroslav Furdek, predsjednik,  Bruno Kurelić, član, Matija Katić,  član.

Čitaj više

 

SAVJET MLADIH

Na temelju članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/2008, 3/15) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 18. sjednici održanoj 12.11.2015. donijelo je O D L U K U o izboru Savjeta mladih Grada Duge Rese 2015.-2018. god.

Čitaj više

IZVJEŠTAJI I PLANOVI RADA GRADSKOG VIJEĆA

Pogledajte izvještaje i planove rada gradskog vijeća po godinama

 

 

Čitaj više

 

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Pogledajte odluke i zapisnike sjednica  gradskog vijeća po godinama

Čitaj više

DOKUMENTACIJA

Poslovnik gradskog vijeća

Čitaj više

 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

Financiranje političkih stranaka

Čitaj više