Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 69

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 85

Deprecated: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5156

Notice: Use of undefined constant who_is_online_widget_register - assumed 'who_is_online_widget_register' in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 167

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 238

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 240

Deprecated: register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Notice: Undefined variable: botname in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 347

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862
Predstavnička vlast | GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Predstavnička vlast

 

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Duge Rese, tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelovanja Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Duge Rese.

Čitaj više

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Mandatna komisija: Miroslav Furdek, predsjednik,  Bruno Kurelić, član, Matija Katić,  član.

Čitaj više

 

SAVJET MLADIH

Na temelju članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/2008, 3/15) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 18. sjednici održanoj 12.11.2015. donijelo je O D L U K U o izboru Savjeta mladih Grada Duge Rese 2015.-2018. god.

Čitaj više

IZVJEŠTAJI I PLANOVI RADA GRADSKOG VIJEĆA

Pogledajte izvještaje i planove rada gradskog vijeća po godinama

 

 

Čitaj više

 

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Pogledajte odluke i zapisnike sjednica  gradskog vijeća po godinama

Čitaj više

DOKUMENTACIJA

Poslovnik gradskog vijeća

Čitaj više

 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

Financiranje političkih stranaka

Čitaj više