GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

PREDSTAVLJANJE PROMOTIVNIH MATERIJALA ZA PODRUČJE GRADA KARLOVCA I GRADA DUGE RESE I OPĆINA RIBNIK I NETRETIĆ

Turistička zajednica Karlovačke županije predstavila je dva promotivna materijala za područje gradova   Karlovac i Duga Resa i Općina Ribnik i Netretić i to Turističko – planinarski zemljovid i Brošuru o stazama za nordijsko hodanje.

Projekti su realizirani u suradnji s partnerima koji su sufinancirali projekt , Hrvatskom gorskom službom spašavanja stanice Split i Karlovac, gradovima Karlovcem i Duga Resom i TZ Duga Resa, Hrvatska turistička zajednica i Karlovačka županija.

Na projektu su surađivali i HPD Martinšćak, PD Dubovac, HPD Vinica u koordinaciji sa Planinarskim savezom Karlovačke županije, Upravom suma Podružnica Karlovac i Šumarijom Karlovac koje su dodatno uredile staze u šumi Kozjača.

Analiza trendova na tržištu potražnje turističkih proizvoda pokazuje da je ovo segment potražnje koji kontinuirano raste , jer ljudi „sve više brinu o svom zdravlju i žele   biti u prirodi“.

Izrađene karte za nordijsko hodanje su karte prve takve vrste na području Hrvatske.