GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA, NOVČANIH NAGRADA I POVELJE GRADA DUGE RESE

Svake godine u prigodi Dana Grada – 29. lipnja, Gradsko vijeće dodjeljuje priznanja, te novčane nagrade građanima i pravnim osobama za uspješnost u radu.

Oblici javnih priznanja su:

– priznanja za naročite uspjehe i ostvarene rezultate rada u stručnom, umjetničkom, nastavnom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinca s područja Grada – javna priznanja za životno djelo

– godišnje priznanje za naročite uspjehe i ostvarene rezultate pojedinaca ili pravne osobe u prethodnoj 2020. godini.

Prijedlog za javna priznanja mogu dati: gradonačelnik, ustanove i druge pravne osobe sa sjedištem na području Grada Duge Rese, udruge građana sa sjedištem na području Grada Duge Rese, političke stranke koje djeluju na području Grada Duge Rese, fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Duge Rese, 1/3 vijećnika Gradskog vijeća i Odbor za izbor i imenovanje.

Uz navedeno, dodjeljuju se i novčane nagrade po prijedlogu gradonačelnika.

Odlukom o ustanovljavanju javnog priznanja naziva Povelja Grada Duge Rese s plaketom kao i izmjenom navedene Odluke, ustanovljen je i oblik priznanja, Povelja Grada Duge Rese s plaketom za ostvarene najviše zasluge i rezultate u stručnom i praktičnom radu u gospodarstvu, kulturi i drugim područjima.

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Povelje Grada Duge Rese s plaketom imaju: gradonačelnik, ustanove i druge pravne osobe sa sjedištem na području Grada Duge Rese, udruge građana sa sjedištem na području Grada Duge Rese, političke stranke koje djeluju na području Grada Duge Rese, fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Duge Rese, 1/3 vijećnika Gradskog vijeća i Odbor za izbor i imenovanje.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti obrazloženi i sadržavati i to:

 *  za životno djelo: životopis, obrazloženje o stručnom, umjetničkom, znanstvenom ili  drugom javnom radu tijekom životnog vijeka kojim je dat doprinos razvitku Grada

 * godišnje javno priznanje

* za pojedinca ili grupu pojedinaca ako je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada

– životopis i obrazloženje ostvarenih rezultata rada u 2020. godini zbog kojih se  pojedinca ili grupu pojedinaca predlaže za dodjelu javnih priznanja

* za pravne osobe

– osnovne podatke o pravnoj osobi i obrazloženje postignutih rezultata u radu u 2020. godini zbog kojih se istu predlaže za dodjelu javnih priznanja.

Prijedlog za dodjelu novčane nagrade mora sadržavati:

– osnovne podatke o pojedincu ili pravnoj osobi kojoj se nagrada dodjeljuje,

– obrazloženje razloga za dodjelu ove nagrade,

– visinu novčane nagrade.

Prijedlog za dodjelu Povelje Grada Duge Rese s plaketom mora sadržavati:

– osnovne podatke o pojedincu ili pravnoj osobi kojoj se nagrada dodjeljuje,

– obrazloženje razloga za dodjelom plakete.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja, novčanih nagrada, te Povelje Grada Duge Rese s plaketom utvrđuje Odbor za izbor i imenovanja, a odluku donosi Gradsko vijeće Grada Duge Rese. 

Molimo da Vaše prijedloge dostavite Gradskoj službi Grada Duge Rese do petka, 26.veljače 2021., na adresu Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa ili na e-mail: grad-dugaresa@dugaresa.com.hr