GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2021. 

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18), članka 62. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 6/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 02/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu od od 13. travnja 2021. godine (koju možete preuzeti ovdje, gradonačelnik Grada Duge Rese dana 15. travnja 2021. godine raspisuje Poziv za dodjelu financijskih potpora za programske aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2021. godini. Tekst Poziva možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost poziva iznosi 45.000,00 kn od čega je iznos od 30.000,00 kn namijenjen za financiranje aktivnosti udruga u kulturi, 5.000,00 kn za financiranje aktivnosti udruga u sportu, a 10.000,00 za financiranje aktivnosti udruga iz drugih područja djelovanja.

Obrasce za prijavu na Poziv možete preuzeti ovdje (u wordu):