GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POZIV UDRUGAMA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PROGRAMA/PROJEKTA 2018.

Pozivaju se Udruge s područja Grada koje su ostvarile pravo na novčanu potporu po natječaju Grada od 04. siječnja 2018. godine da sukladno sklopljenom ugovoru o financijskoj potpori za 2018. godinu dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela.

Opisni izvještaj provedbe programa/projekta potrebno je popuniti na obrascu koji možete preuzeti ovdje

Financijski izvještaj provedbe projekta potrebno je popuniti na obrascu koji možete preuzeti ovdje.