GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNI POZIV

POZIV UDRUGAMA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Pozivamo udruge koje su u 2016. godini ostvarile pravo na financijsku potporu Grada temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2016. godini, KLASA: 230-01/16-01/02, URBROJ: 2133/03-02/06-16-03 od 28. siječnja 2016. godine, Odluke gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2016. godini, KLASA: 230-01/16-01/01, URBROJ: 2133/03-02/06-16-30 od 06. travnja 2016. godine (Službeni glasnik grada Duge Rese broj 02/16) i temeljem sklopljenih ugovora o financijskoj potpori programu/projektu udruge iz sredstava proračuna Grada za 2016. godinu, da dostave Gradu kao davatelju financijskih sredstava Opisni i financijski izvještaj provedbe programa/projekta u 2016. godini.

Izvještaji se dostavljaju na propisanim obrascima koji su bili sastavni dio natječajne dokumentacije.
Izvještajne obrasce je potrebno dostaviti u roku od mjesec dana od realizacije programa/projekta, a najkasnije do 31. siječnja 2017. godine.

Obrazac za opisni izvještaj – dostupan ovdje
Obrazac za financijski izvještaj – dostupan ovdje

Također, pozivamo udruge i druge neprofitne organizacije koji su u 2016. godini ostvarili pravo na proračunska sredstva Grada temeljem sklopljenih ugovora ili drugih dokumenata, da u roku od 60 dana od isteka proračunske godine, Gradu Duga Resi dostave ispunjen obrazac PROR-POT temeljem članka 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN broj 31/15).

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava sastavlja se na obrascu PROR-POT koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva financija i dostupan ovdje