GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POZIV NA JAVNI UVID – PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Grad Duga Resa objavljuje

P O Z I V  N A   J A V N I   U V I D  

Grad Duga Resa izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Duge Rese (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 7. do 21. svibnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u kabinetu Gradonačelnika Grada Duge Rese, II. kat, Trg sv. Jurja 1, Duga Resa.

Program je također objavljen na internetskoj stranici Grada Duge Rese  (www.dugaresa.hr).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (21.svibnja 2018. godine) O svim prigovorima odlučit će Gradsko vijeće Grada Duge Rese u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena I adrese podnositelja te se dostavljaju u Pisarnicu Grada ili poštom, zaključno s 21. svibnjem 2018. godine.

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.

Druge podatke vezane na Program pronađite na https://dugaresa.com.hr/informacije/ u odjeljku Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.