GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POZIV NA JAVNI UVID PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Grad Duga Resa objavljuje

P O Z I V  N A   J A V N I   U V I D

 Grad Duga Resa izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Duge Rese (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 24. siječnja do 8. veljače 2019. godine radnim danom od:

Ponedjeljak, Utorak i  Četvrtak         07,00–15,00 Dnevni odmor: 10,00–10,30

Srijeda                                                08,00–18,00 Dnevni odmor: 10,00–10,30 i 14,30–15,00

Petak                                                 07,00–13,00 Dnevi odmor:   10,00–10,30

u kabinetu Gradonačelnika Grada Duge Rese, II. kat, Trg sv. Jurja 1, Duga Resa.

Program je također objavljen na internetskoj stranici Grada Duge Rese  (www.dugaresa.hr/informacije).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida ( 8. veljače 2019. godine )

O svim prigovorima odlučit će Gradsko vijeće Grada Duge Rese u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena I adrese podnositelja te se dostavljaju u Pisarnicu Grada ili poštom, zaključno s 8. veljače 2019. godine.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.