GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj Grad Duga Resa pokrenuo je postupak bagatelne nabave za pružanje konzultantskih usluga pripreme projektne aplikacije i izrade poslovnog plana/investicijske studije za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Duga Rese kroz mjeru 7, podmjera 7.2., operacija 7.2.2., E-BAG 03/2015, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Poziv preuzmite OVDJE