GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU PRISTUPA ŠIROKOPOJASNOJ BEŽIČNOJ MREŽI

Grad Duga Resa je dana 29.11.2016. godine sklopio  Ugovor za uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži s gospodarskim subjektom FUTURE VISION d.o.o., Ulica Pavla Rittera Vitezovića 1, 47000 Karlovac, OIB 23736732768.

Naručitelj Grad Duga Resa  dana 11. studenog 2016. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži, oznake E-BAG-03/2016-7.

Rok za dostavu ponuda je 18.11.2016. godine (petak) do 12 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponude. Poziv na dostavu ponude zajedno s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti ovdje, a troškovnik ovdje.