GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE UREDSKOG MATERIJALA I TONERA, E- BAG-01/2015-1

Grad Duga Resa dana 11.03.2015.g. objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave UREDSKOG MATERIJALA I TONERA, E-BAG-01/2015-1.
Tekst poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje
Troškovnik za tonere preuzmite ovdje
Troškovnik za uredski materijal preuzmite ovdje