GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA SA OBORINSKOM ODVODNJOM I ISHOĐENJE POTVRDA NA GLAVNE PROJEKTE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 26.05.2015.g. objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu usluga “IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA SA OBORINSKOM ODVODNJOM I ISHOĐENJE POTVRDA NA GLAVNE PROJEKTE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE, E-BAG-05/2015-3.”

Rok za dostavu ponuda je 3.06.2015.g. do 12 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst Poziva za dostavu ponuda zajedno sa troškovnikom i traženim Obrazcima preuzmite OVDJE