GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU SCENSKE RASVJETNE OPREME, GENERATORA MAGLE, PRAKTIKABLI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA

Pučko otvoreno učilište Duga Resa je dana 17.11.2017.. godine sklopilo  Ugovor o nabavi i isporuci scenske rasvjetne opreme, generatora magle, praktikabla Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa s gospodarskim subjektom LAV STUDIO d.o.o.,  Mutilska 46, 52100 Pula, OIB 10302222493.

Dana 07.11.2017. godine naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave i jednostavne nabave ovlašten od strane naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa, Trg Sv.Jurja 3, OIB 03031924297 objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe za nabavu scenske rasvjetne opreme, generatora magle, praktikabli Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, E-JED-2/2017.

Rok za dostavu ponuda je 13.11.2017. godine do 12 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude zajedno s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti ovdje, a troškovnik možete preuzeti ovdje.